REACH A SVHC

  • REACH A SVHC

    V rámci nařízení REACH EC 1907/2006 je TEBO, a.s. následným uživatelem a nikoliv výrobcem ani dovozcem, a proto se předregistrace a registrace REACH na firmu TEBO, a.s. nevztahuje.
    Při výrobě textilií se ve firmě TEBO, a.s. nepoužívají žádné chemické látky které by nebyly v souladu s nařízením REACH.
    TEBO, a.s. průběžně kontroluje aktualizovaný Kandidátní seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení a na základě požadavků svých odběratelů vydává potvrzení o používání, respektive nepoužívání těchto látek.

Produkty

Kde nás najdete

mapa

TEBO, a.s.
Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice
Česká republika
TEL: +420 384 358 111,110
E-MAIL: tebo@tebo.cz

 

 

49°13´52.8" N 15°04´11.8" E