IMPRESUM

Spisová značka B 2439 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ              08690171

DIČ           CZ08690171

EORI         CZ08690171

REX           CZREX52001218


VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Aktuální výpis z obchodního rejstříku si můžete stáhnout na stránkách or.justice.cz.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ PRÁVA

TEBO, a.s. má zavedený vnitřní systém pro oznamování protiprávního jednání.

Osobou příslušnou k přijímání a vyřizování oznámení je paní Adéla ČERMÁKOVÁ místopředsedkyně představenstva.

Interní oznámení lze učinit:

1. písemně

  • podáním označeným nebo nadepsaným "pouze k rukám paní Adély Čermákové, příslušné osoby na základě zákona o ochraně oznamovatelů" doručeným na adresu TEBO, a.s., Hradecká 295, 37842 Nová Včelnice
  • elektronicky na k tomu vyhrazenou a zabezpečenou e-mailovou adresu cermakova@tebo.cz

2. ústně

  • telefonicky na čísle +420 720829213, a to v pracovních dnech od 09:00 do 14:00 
  • osobně na základě předchozí žádosti oznamovatele 

Externí oznámení Ministerstvu spravedlnosti lze podat zabezpečeným elektronickým formulářem

TEBO, a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.