LAMINACE

Laminací (kašírováním) dochází ke spojení několika různých materiálů, a tím vzniká vícevrstvý kompozit. Lze spojovat textilie vyrobené v TEBO, a.s., textilie dodané odběratelem, případně i jiné než textilní materiály. TEBO, a.s. disponuje několika technologiemi pro pojení textilu, všechny v max. pracovní šíři 170 cm. 

  • Pojení plamenem pomocí polyuretanových pěn
  • Pojení polyuretanovým lepidlem za studena
  • HOT MELT - teplem tavitelné lepidlo


VOLNÉ KAPACITY

Potřebujete vrstvit textilní nebo i jiné materiály? Nabízíme volnou výrobní kapacitu v provoze LAMINACE pro zpracování Vašich vlastních materiálů formou tzv. mzdové práce.